Stankklachten

Er is niks vervelender dan thuis komen en een riool lucht te ruiken. Wij bezitten over een rook generator met ventilator.
Er wordt rook in uw riool geblazen en dan kunnen wij visueel uw riool controleren.
Bij breuk of losse verbindingen wordt de rook zichtbaar en kunnen er maatregelen genomen worden.